För båtförare

  • Hantera din profil
  • Spara och hitta dina favoritlöpbanor
  • Enklare att bedöma eller rapportera slidbanor
  • Få ett e-postmeddelande med recensioner av dina favoritlipor

För ägare

  • Hantera din slipway
  • Främja din slipway för bättre sökbarhet
  • Få ett e-postmeddelande med recensioner om din slipway